Přejít na týdenní horoskopy sun name Portál pro volný čas - Horoskopy

SLUNEČNÍ ZNAMENÍ

Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby

Hevelius  mapy

Hevelius Beran

Hevelius Býk

Hevelius Blíženci

Hevelius Rak

Hevelius Lev

Hevelius Panna

Hevelius Váhy

Hevelius Štír

Hevelius Střelec

Hevelius Kozoroh

Hevelius Vodnář

Hevelius Ryby

Chinese Zodiac

symboly čínského zvěrokruhu 1

symboly čínského zvěrokruhu 3

symboly čínského zvěrokruhu 5

• • •  SLUNEČNÍ  ZNAMENÍ  ÚVOD  • • •

      Jednou jistě budete chtít získat svůj kompletní horoskop narození, ale prvním důležitým krokem k tomu je studium vašeho znamení. To byste však neměli zaměňovat s čtením horoskopů v časopisech a novinách. Často vás sice ohromí svou přesností, ale rozhodně mají daleko k neomylnosti. Pouze horoskop sestavený podle přesné hodiny a minuty vašeho zrození je v této speciální nauce zcela spolehlivý.


      Na druhé straně nevěřte častým obviněním, že tyto horoskopy jsou pouze "snůškou povšechných frází, které jsou slepené dohromady, aby se hodily na každého." To je stejná nepravda. Tyto tištěné předpovědi (lepší slovo by bylo indikace) platí individuálně pro osobu narozenou v Býku, Rybách nebo Panně. Nevztahují se hlava nehlava ke kterémukoli z dvanácti znamení. Píší je kompetentní profesionálové podle matematických výpočtů aspektů, které tvoří Slunce ve vašem znamení s pohybujícími se planetami a vyznačují se značnou mírou přesnosti. Jejich chybou je, že nejsou založeny na přesném stupni polohy Slunce a dalších aspektech ostatních osmi planet ve vašem horoskopu zrození. Přesto mohou být zajímavé a ku prospěchu, pokud tyto nepřesnosti berete v úvahu.

      Slunce je nejmocnější ze všech těles sluneční soustavy. Zabarvuje osobnost tak silně, že je možné utvořit neuvěřitelně přesný obrázek jedince, při jehož narození Slunce působilo prostřednictvím známých a předvídatelných vlivů určitého astrologického znamení. Tyto elektromagnetické vibrace (v současném stadiu výzkumu není k dispozici přesnější termín) po celý život vtiskují této osobě charakteristické vlastnosti jeho znamení. Slunce není jediný faktor při analýze lidského chování a rysů, ale je nejdůležitějším jednotlivým prvkem, který se bere v úvahu.

      Někteří astrologové považují knihu o slunečních znameních za zevšeobecnění srovnatelné s tím, jako kdyby se hodili do jednoho pytle všichni Poláci, Irové, Číňané, Černoši, Italové a Židé - nebo všichni řezníci, pekaři, výrobci svícnů, obchodníci nebo indiánští náčelníci.Ačkoliv jejich názor respektuji, nemohu s ním souhlasit. Je pravda, že znamení mohou být zavádějící, pokud se používají nesprávně. Ale není-li k dispozici nativní horoskop (radix), daleko předčí jakoukoliv známou rychlou a spolehlivou metodu analýzy, osobností a snahy o pochopení lidské povahy.

      Sluneční znamení jednotlivce má přibližně osmdesátiprocentní, někdy až devadesáti procentní přesnost. Není to mnohem lepší než nevědět nic? Těch zbývajících deset či dvacet procent je samozřejmě důležitých a musí se k nim přihlédnout. Ale pokud znáte znamení určitého člověka, jste podstatně lépe informováni než ti, kdo o něm nevědí vůbec nic. Jestliže aplikujete znalost znamení zvěrokruhu diskrétně, nečekají na vás žádné léčky. Prostě jen nosíte v hlavě pomyslného policistu, který vás neustále varuje, že se můžete mýlit v oněch deseti až dvaceti procentech a můžete je s důvěrou používat.

      Co je sluneční znamení? Určitý úsek zvěrokruhu Beran, Býk, Blíženci atd. ve kterém se Slunce nacházelo v okamžiků, kdy jste se poprvé nadechli. Je to přesná poloha odvozená z tabulek nazývaných efemeridy, které vypočítali astronomové. Jak jsem zdůraznila v poznámce předcházející obsah, jestliže jste se narodili v první nebo poslední den znamení, musíte znát přesný čas narození a zeměpisnou délku a šířku místa narození, abyste zjistili, zdali už Slunce do té doby nevstoupilo do dalšího znamení. Jinými slovy, počáteční a konečná data slunečních znamení jsou v různých astrologických knihách přibližná, a to byste si měli zapamatovat. Těmto dvěma dnům se říká zlomová data a neměli byste se jimi nechat zmást. Někteří astrologové jim dokonce připisují delší období. V každém případě se jim pro laika přičítá příliš velký význam. Jestliže bylo Slunce v době vašeho narození v Blížencích, byli to Blíženci; jakkoli blízko to bylo zlomovému datu, a nic to nemůže změnit. Vlivy, které na vaši osobnost mohou mít znamení předcházející či následující Blížence, nikdy vaši charakteristiku nenaruší natolik, aby se z vás stal Býk nebo Rak. Nic nemůže zastínit zář Slunce nacházejícího se ve vašem znamení. Variace pramenící z toho; že jste se narodili v den zlomu, nejsou nikdy natolik silné, aby podstatně změnily vaši osobnost danou příslušným znamením. Důležité je zjistit pomocí času zrození, že jste se narodili ještě v rozmezí toho kterého znamení a potom můžete na ostatní vlivy klidně zapomenout.

      Co je nativní horoskop? Můžete si ho představit jako fotografii přesné polohy všech planet na obloze v okamžiku vašeho zrození, zobrazené na základě matematických výčtů. Kromě Slunce a Měsíce (dvou luminárií - světel) je tu osm planet, které všechny ovlivňují váš život podle znamení, v nichž stály v okamžiku, kdy jste se narodili, podle vzdáleností mezi sebou měřených ve stupních (aspektech) a podle jejich přesné polohy.

      Pokud jste se narodili 9. října, jste samozřejmě Váhy, protože Slunce bylo ve Vahách, a asi osm z deseti znaků znamení Vah se projeví ve vašem charakteru. Nicméně Měsíc,který určuje emoce, mohl být v Beranu a tak zabarví vaše citové projevy vlastnostmi Berana. Merkur, který ovlivňuje mysl, mohl být ve Štíru, takže vaše duševní procesy budou mít často povahu Štíra. Mars, který kromě jiného určuje řeč a pohyby, mohl být v Býku, takže budete mluvit spíš pomalu - jako Býk. Venuše mohla být v Panně, čímž vám dala v zásadě Pannin přístup k lásce, stejně jako k uměleckým a tvůrčím záležitostem - a tak to pokračuje s dalšími planetami. Přesto žádná z těchto poloh nevymaže úplně vaše základní vlastnosti dané postavením Slunce ve Vahách. Jenom vytříbí detaily vaší komplexní osobnosti.

      Chcete-li získat stoprocentně správnou analýzu, musí se vzít v úvahu ještě další faktory. Aspekty tvořené planetami a světly při vašem narození mohou pozměnit jejich účinek ve znameních. Ovšem nejdůležitější faktor je váš ascendent znamení vycházející na východním obzoru v okamžiku, kdy jste se poprvé nadechli - a jeho přesný stupeň. Ascendent značně modifikuje osobní zjev (i když sluneční znamení k tomu má také hodně co říci) a formuje vaši skutečnou vnitřní povahu, ze které vycházejí motivace vašeho slunečního znamení. Pokud je například váš ascendent ve Vodnáři, můžete mít silné sklony typické pro Vodnáře a budete se divit, proč popis vašeho slunečního znamení Blíženců neobsahuje všechny zvláštnosti a skrytá přání. Dvě nejdůležitější pozice v každém nativním horoskopu jsou, kromě slunečního znamení, ascendent a lunární znamení.

      Mohlo by pro vás být zajímavé zjistit si ascendent od astrologa (což můžete udělat po telefonu) a potom číst charakteristiky tohoto znamení spolu s vaším slunečním znamením. Uvidíte, že tato dvě znamení spolu tvoří neobyčejně přesný obraz, vaší osobnosti. Další porovnání s lunárním znamením vám poskytne ještě přesnější obrázek.

      Dále se nesmí zapomenout na domy horoskopu. To jsou matematicky vypočtené úseky v nativním horoskopu, které mají vliv na různé oblasti života. Je jich dohromady dvanáct, jeden pro každé znamení. První dům je řízen znamením vašeho ascendentu a tak dále proti směru hodinových ručiček po kruhu tvořeném horoskopem. Astrolog, který pečlivě vytvořil váš radix podle přesného času a zeměpisné polohy vašeho narození, musí vyložit vliv každého znamení na tyto domy - nebo úseky - a také vzít v úvahu planety; které spadají do těchto specifických oblastí. Sloučení všech zmíněných faktorů při rozboru vašeho charakteru, potenciálu a ukazatelů vašich minulých i budoucích chyb a možností (založených na aspektech postupu a přechodu planet vzhledem k jejich pozicím při narození) se v astrologii nazývá uměním syntézy. K tomu je právě třeba astrologův talent, čas a píle. Sestavení horoskopu samotného je relativně snadné, pokud se postupuje podle jistých matematických vzorců.

      Je pravda, že podrobná nativita může neomylně odhalit jemnější odstíny charakteru. Může ukázat silné sklony - nebo naopak jejich absenci - k toxikománii, promiskuitě, frigiditě, homosexualitě, četným manželstvím, problematickému dětství, odcizení od příbuzných či neurotickým vztahům s nimi, skrytým vlohám, možnostem v zaměstnání a finanční situaci. Může zřetelně odkrýt tendence k poctivosti nebo nepoctivosti, krutosti, násilí, strachu, fobiím a také duševní schopnosti včetně mnoha dalších silných či slabých stránek charakteru, jež mohou být po léta latentní, a potom náhle vyjdou na povrch, vyvolány progresemi a tranzity planet, které po určitou dobu působí na polohu planet zafixovanou při narození. Odhalí náchylnost k úrazům a nemocem nebo odolnost vůči nim, skryté postoje vůči pití, sexu, práci, náboženství, dětem, lásce - seznam by mohl pokračovat. V přesně vypočítaném nativním horoskopu se neskryje žádné tajemství kromě vašeho vlastního rozhodnutí, kolik svobodné vůle chcete uplatnit.

      Nicméně pokud není kompletní rozbor k dispozici, každý může těžit ze studia slunečních znamení a tato znalost může přispět k lepší vzájemné toleranci. Když pochopíte, jak hluboce vryty jsou určité postoje v lidských povahách, budete k chování těchto lidí shovívavější. Znalost slunečních znamení třeba pomůže klidným a vyrovnaným rodičům Štírům být trpělivější s neklidnou inteligencí dítěte Blížence, kterou by jinak považovali za nervózní neposednost. Pomůže extrovertním studentům pochopit introvertní učitele a naopak. Člověku ve znamení Panny odpustíte jeho peskování, víte-li, že se narodil, aby měl každý vlásek na svém místě a aby řešil problémy zkoumáním každého detailu. Je snadnější smířit se s bezstarostností Střelce; když si uvědomíte, že je příliš zaměstnán hledáním ideálů, které by vzal za své a bojoval za ně, než aby se každou minutu ohlížel, kam jde nebo komu šlape na paty. Jeho upřímnost vás zasáhne méně, znáte-li jeho nutkání mluvit pravdu za každou cenu.

      Nebude vás tolik bolet, že se Kozoroh nerozplývá nad vaším dárkem, vzpomenete-li si, že je vám nesmírně vděčný, ale není schopen projevit své potěšení otevřeně: Jeho trvání na plnění povinností vás bude dráždit méně, když budete vědět, že je k sobě stejně tvrdý jako k ostatním. Nekonečné argumenty a váhání osob narozených ve Vahách je snazší přijímat s vědomím, že se jen snaží být spravedliví a dosáhnout nestranného rozhodnutí. Vodnář strkající nos do vašeho soukromého života se nebude zdát tak nezdvořilý, když si uvědomíte, že byl stvořen s neovladatelnou touhou zkoumat motivy druhých lidí.

      Nikdy se při rozpoznávání slunečních znamení nedejte oklamat povrchním dojmem. Ne všichni Kozorohové jsou poslušní; ne všichni Lvi jsou panovační a ne všechny Panny jsou ryzí. Občas potkáte spořivého Berana s bankovním kontem, klidného, zamlklého Blížence nebo dokonce praktickou Rybu. Ale podívejte se pod povrch těchto rysů, které vás vyvedly z míry. Přistihnete okázalého Kozoroha, jak tajně nakukuje do seznamu významných osobností, stydlivého Lva načuřeného kvůli urážce jeho ješitnosti a vzácnou flirtující Pannu, která nakupuje insekticid ve velkém, protože tak je to levnější. Klidný Blíženec nemusí mluvit rychle, ale jeho mysl zřejmě pracuje na plné obrátky. Výjimečně šetrný Beran přijde do banky v jasně červeném plášti nebo odsekne hrubému úředníkovi a praktická Ryba tajně píše básně nebo na každý svátek Díkůvzdání pozve na večeři šest sirotků. Máte-li oči a uši otevřené, nikdo před vámi nedokáže úspěšně zakrýt své sluneční znamení. Dokonce i u vašeho domácího zvířete se projeví nezaměnitelné rysy jeho znamení. Nedávejte misku s jídlem kočce Panně na neznámé místo a nikdy nezkoušejte ignorovat psa Lva.

      Začněte teď hned studovat své sluneční znamení, zachovejte rozumnou dávku opatrnosti při jeho aplikaci a všichni se budou divit, kde se ve vás vzala ta nová jasnozřivost, až začnete odhalovat jejich skutečné povahy. Porozumění dvanácti slunečním znamením doslova změní váš život. Jste na cestě k pochopení lidí, které jste nikdy nepotkali. Brzy budete cítit sblížení s neznámými lidmi stejně jako s přáteli. Není to nádherné?


symboly zvěrokruhu
Zodiac Δ Ikony

symboly zvěrokruhu 1

symboly zvěrokruhu 2

symboly zvěrokruhu 3

symboly zvěrokruhu 4

symboly zvěrokruhu 5

symboly zvěrokruhu 6

symboly zvěrokruhu 7

symboly zvěrokruhu 8

symboly zvěrokruhu 9

symboly zvěrokruhu 10

symboly zvěrokruhu 11

symboly zvěrokruhu 12

symboly zvěrokruhu 13

symboly zvěrokruhu 14


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2022, Tip3000.cz